Samen naar school

Een kans voor uw kind

Bent u door de school van uw kind uitgenodigd om deel te nemen aan de Familieklas? Heeft uw kind het soms moeilijk op school? Met leren, of in het contact met andere kinderen? Dit kan zich op allerlei manieren uiten: snel afgeleid zijn, niet kunnen beginnen aan het werk, bang zijn dat het niet lukt, niet goed kunnen stilzitten, zich snel bemoeien met anderen, enzovoort. Kinderen doen dit meestal niet met opzet. Vaak weten ze wel wat de ouder of leerkracht van ze verwacht, maar weten ze niet goed hoe dat dan te doen.

In de Familieklas werken we vanuit de gedachte dat iedereen rond het kind invloed heeft op zijn gedrag. Daarom betrekt de Familieklas de ouders en de leerkracht bij de verandering van het gedrag van het kind in de klas. Er worden geen oplossingen opgelegd; de ouders helpen elkaar en de kinderen. Tegelijkertijd leert de leerkracht op een andere manier naar het gedrag te kijken en het positief te benaderen. Omdat iedereen samenwerkt in de Familieklas, wordt duidelijk welke rol iedereen heeft. Dit helpt bij de verandering.


Ervaringen van ouders

"De trots in zijn ogen"

"Zo fijn om te zien hoe trots mijn zoon was toen hij doorkreeg dat het hem zelf lukte om zijn aandacht bij zijn werk te houden!"

"Je bent niet de enige"

"In de Familieklas zie je dat andere ouders ook worstelen met dezelfde problemen, dat schept een band. We wisselen tips uit en lachen met elkaar."

"Goede sfeer"

"De sfeer is zo goed! Iedereen kijkt met een open blik naar wat er gebeurt en hoe we daarmee omgaan. En als het niet meteen lukt, probeer je het opnieuw."

De Familieklas in het kort

  • De Familieklas is één ochtend in de week, twaalf weken lang.
  • De Familieklasleerkracht stelt samen met het kind, zijn ouder(s) en zijn eigen leerkracht doelen op.
  • Het kind werkt aan die doelen in de Familieklas én in de eigen klas. De eigen leerkracht beoordeelt in de klas hoe het kind scoort op de gestelde doelen en vult de resultaten in op de doelenkaart. In de Familieklas scoort de ouder het gedrag van het kind op de doelenkaart.
  • In de Familieklas wordt gewerkt aan het gewone schoolwerk, zodat het kind geen achterstand oploopt.
  • De ouders helpen de kinderen en elkaar.
  • De leerkrachten van de Familieklas helpen iedereen bij hun eigen taak en ze leren iedereen zo goed mogelijk samen te werken.
 
ouder en kind
 
 

Ervaringen van kinderen


"Zelfs samen voetballen"

"Ik vond het echt superleuk om met mijn moeder samen naar school te gaan en alle schooldingen te doen. We gingen zelfs samen voetballen!"

"Ik wil laten zien hoe hard ik werk"

"Door de Familieklas werk ik extra hard omdat ik mijn vader wil laten zien hoe hard ik werk en hoe goed ik het kan."

"Nu komt mijn werk af!"

"Ik ben echt heel blij dat ik naar de Familieklas mocht want nu weet ik wat ik moet doen als ik iets niet begrijp en krijg ik mijn werk af!"